top of page

Çift Koçluğu (Couple Coaching)

 

“Zayıflar hiçbir zaman affedemez. Affedebilmek güçlülere özgüdür.” Mahatma Gandi 

 

Temel Koçluk Becerileri, NLP Uzman Uygulayıcı ile İleri Düzey Koçluk Becerileri eğitimlerini ve 600 saat profesyonel koçluk görüşmesi deneyimini tamamladıktan sonra 2011 yılında Erickson College’den Çift Koçluğu eğitimi alarak çiftlere/ailelere koçluk hizmeti sunmaya başladım. Bunu takiben, ABD’de yer alan CRR Global (Center for Right Relations) bileşenlerinden ORSC (Organizational and Relationship Systems Coaching) eğitimini Akıllı İlişkiler bünyesinde tamamlayarak Kurumsal çalışmalara yoğunlaştım. İlke olarak bir profesyonel koç, ancak ileri ilişki koçluğu eğitimi aldığında çiftlere koçluk hizmeti sunabilir. İlişki koçluğu ailedeki ya da herhangi bir ikili arasındaki sürtüşmeleri çözmek için kısa ve etkili yollar sunduğu ve birçok ailenin hayatını olumlu yönde değiştirdiği için önem verdiğim bir alan oldu.

 

AİLELER ve ÇİFTLER İÇİN

 

Sağlam temelli aileler uzun ömürlü olur. Tercih edilen sorunlara çözüm bulmak değil aileleri sağlam temeller ve çözüm odaklı ilişki bağı ile inşa etmektir. Ailenin kuruluş aşamasında çok yararlı olduğundan özellikle genç çiftlerle çalışmak verimli ve zevkli sonuçlar yaratmaktadır. Çift Koçluğu, ilişki sisteminin kendini yeniden inşa etmesini, onarmasını, yenilemesini sağlayan destek hizmetidir. Profesyonel koçluktan farklıdır. Çiftlerle yapılan seansların % 30’u eğitim ve % 70’i koçluktan oluşmaktadır. Gizlilik esasına dayalıdır.

 

 Çift Koçluğu saygı, cesaret ve dürüstlükle yapılan bir çalışmadır.

 Haftada bir 90 dakikalık görüşme yapılır.

 Her görüşmede bir tek sıcak konu görüşülür.

 Birbirini dinleme, konuşma ve adil tartışma ortamı sağlar.

 Koç güven ve güvenlik sağlar. Uzlaşmaya odaklanır.

 Bireylerin ne istediklerini ifade etmelerine destek olur.

 İlişkinin kendini onarması yönünde çalışır. Çift Koçluğu ilişkiye barış getirir.

 

İlişki içindeki bireylerin gelişimini destekleyen İlişki Koçu, ilişkiyi gözden geçirerek düzlüğe çıkarmaya kararlı çiftlerle çalışır. Travma, madde-alkol sorunu ve şiddet içeren ilişkiler İlişki Koçluğu alanının dışında kalır. Birey kendisi dışında herhangi bir kişiyle ilişkiye girdiği her ortamda bir sistemin içine dahil olur. İkili ilişkilerde, aile içinde, sosyal ortamda ve iş hayatında insan mutlaka başkalarıyla iletişime geçmek zorundadır. Bu alandaki verimlilik kişinin yaşamdan aldığı doyumun temel anahtarlarındandır.

 

Bu koçluk hizmetinin temel amacı, danışanın ilişkiler alanında daha iyi olmasını istediği sonuçları, sorumluluk öncelikle kendisinde olacak şekilde nasıl elde edeceğini araştırmasıdır. İstediği sonuca doğru çözüm yöntemlerinin koçla birlikte keşfedilmesi sürecidir. Böylece kalıcı değişimler yakalanabilir. Aile birlikte öğrenme, gelişme, eğlenme ve birbirini onurlandırma alanıdır. Aile ve ilişki koçluğunda ideal olan model, ilişki sisteminin içinde yer alan tüm bireylerin çalışmanın içinde olduğu yapıdır. Örneğin, aile içinde iletişim verimliliğinin artırılması üzerine çalışma yapılıyorsa, bu durumda eşlerden her birinin çalışmaya dahil olması beklenir.

 

Eğer çocuklar varsa gereğinde yaşları uygun olanların da çalışmanın içinde var olması sağlanır. Ancak eşlerden birisi çalışmanın içinde değilse bu durumda buna rağmen ne yapılacağı ele alınarak ilerlenir. Yapılan tüm çalışmalarda ilişkilerdeki uyum ve uyumsuzluk alanları, iletişim kalıplarının saptanması ve revizyonu, dramatizasyon ve iletişim oyunları eşliğinde gerçekleştirilir.

 

AİLE VE İLİŞKİ KOÇLUĞUNUN YAPISI :

 

1. Koçluk çalışmasının amaçlarının oluşturulması

2. Çalışmaya katılacak tarafların saptanması

3. İlişkiler sistemini oluşturan yapının ortaya çıkarılması

4. Kuralların karşılıklı kabulü

5. Gerekli olduğu durumlarda bireysel görüşmeler

6. Ortak görüşmeler + eğitim

7. Her aşamada ilişki bağı ve çözüme odaklanma

8. Sonuçların değerlendirilmesi

9. Görüşmeler sürecinin istenen sonuca doğru devam ettirilmesi

 

Aile içi iletişim veya ikili ilişkiler kendi içlerinde bir sistem barındırırlar. Bu dinamiğin ve uyumu yakalama yöntemlerinin kavranması önemlidir. Kurum içindeki çalışanlar arasındaki iletişim kalitesini artırmak amacıyla da benzer çalışmalar yapılır. Özellikle kurumsal alanda çok boyutlu iletişim sonuçları ortaya çıktığından (Örneğin; Patron-yönetici, yönetici-çalışan, çalışan-çalışan, patron- çalışan, çalışan-müşteri, kurumsal mesaj/yaklaşım-müşteri…) sistem çalışmaları çok daha fazla öne çıkmakta ve doğru analiz çalışmaları yapılarak sonuçlar alınmalıdır.

 

EĞİTİMLERDE İÇERİK: · İletişimin geliştirilmesi · Aile İçi İletişim Modelinin saptanması · Aile Tutum Modeli · İyi Bir Model Olmanın Anahtarları · Korunması Gereken Özgürlükler · İlişkilerde Etkin İletişimin Özellikleri ve Uygulaması · Pozitif Yaklaşımın Etkileri · İkili İlişkilerde Uyum Kanalları ve Ortak Değerler

bottom of page