top of page

Mentorluk

 

Mentorluk, profesyonel koçluğun ve ICF unvanlanma yolculuğunun ayrılmaz bir parçasıdır.

 

ACTP programı dışında farklı bir koçluk programı tamamlamış ve tamamlama belgesini alarak ICF unvanlanma sürecine başvuracak olanların 10 saat mentorluk almalarını öngörülmektedir.

 

ACC unvanına sahip olup, PCC ve MCC unvanlarına başvuracaklar için de aynı önkoşul geçerlidir.

Ayrıca, her koçun bir süpervizörü ve/veya mentoru olması, koçluk hizmeti sunarken mükemmelliğe ulaşmada en değerli desteklerdendir. 

ICF Temel Yetkinlikler, Koçluk Zihin Yapısını İçselleştirme ve Koruma/Sürdürme başlığı altında açıklanan ‘her koç öğrenmeyi ve gelişimini sürdürür, bu amaçla bir süpervizör ve/veya mentorla çalışır’ (Temel Yetkinlikler 2.2 ve 2.3) ifadesi ışığında, yol boyunca, profesyonel koç olarak gelişimimizi sürdürürüz.

Mentorun görevleri;

 

  • Sizi amacınıza ulaştıracak olan yolu net bir şekilde görebilmeniz için destek olmak

  • Çözümsüz kaldığınızı düşündüğünüz durumlarda doğru ve güçlü sorular sorarak sizin yeni seçenekler yaratmanıza yardımcı olmak

  • Tarafsız biri olarak size yapıcı geri bildirimlerde bulunmak

  • Hedefinize odaklanmanıza ve bu odağı korumanıza yardım etmek

  • Sizinle birlikte düşünmek

  • Günlük yaşantınızda stres yaratan faktörleri fark edip, yönetmenize yardım etmek

  • Performansınızı arttırmanızı sağlamak

  • ICF yetkinliklerinizi hedeflediğiniz düzeyde (PCC, MCC seviyesinde) kullanmanız için rehberlik yapmak

bottom of page